top of page

Çelik Evler İçin Nasıl İzin Alınır?

İster bir Çelik Villa yapın isterseniz betonarme bir yapı inşaa edin, tüm yapılar için yetkili mercilerden ruhsat almanız gerekmektedir. Bu izinler büyük şehirlere bağlı yerlerde Belediyelerden, diğer kırsal bölgelerde ise İl Özel İdarelerinden alınmaktadır.

Bu izinler için imar kanununun 20. maddesine göre bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler kabaca şöyledir.

  • İmar durumunu gösterir belge

  • Yapılacak yerin tapusu

  • Harita Plan örneği

  • Hafif çelik yapının projesi

  • Hafif çelik yapının elektrik ve sıhhi tesisat projeleri 

(Bu projelerin desteği ALPİM ÇELİK tarafından verilmektedir ancak yapılacak yerdeki odaya bağlı mimar - mühendis tarafından onaylanması gerekmektedir.) 

Bu belgeler eşliğinde yetkili merciler, sizlere (müşterilerimize) geçici müteahhitlik belgesi vermektedirler. Ve bu izin ile sizler tüm işlemlerinizi yapabilmektesiniz.

Çelik yapıların ruhsat maliyetleri ise her bölgede farklılık göstermektedir. Bu konuda detaylı bilgiye ancak o bölgedeki yetkili mercilerden ulaşabilirsiniz.

bottom of page